herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XX/108/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Osina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Uchwała Nr XX / 108 / 2012

Rady Gminy Osina

z dnia 29 października 2012 roku

w sprawie podziału Gminy Osina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) oraz art. 419 § 1 i 2 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) uchwala się, co następuje.

§ 1. Na terenie Gminy Osina tworzy się 15 okręgów wyborczych, których numery
i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/226/2006 Rady Gminy Osina z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 83, poz. 1478).

§ 3. Na ustalenia rady w sprawie podziału Gminy Osina na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Załącznik do uchwały Nr XX/108/2012

Rady Gminy Osina

z dnia 29 października 2012 r.

PODZIAŁ GMINY OSINA NA OKRĘGI WYBORCZE,
USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC
ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU

numer
okręgu wyborczego

granice
okręgu wyborczego

ilość radnych wybieranych
w okręgu wyborczym

1

część sołectwa Osina od nr 1 do nr 33

1

2

część sołectwa Osina od nr 34 do nr 41

1

3

część sołectwa Osina od nr 42 do nr 45

1

4

część sołectwa Osina od nr 46 do nr 50

1

5

część sołectwa Osina od nr 51 do końca

1

6

sołectwo Węgorzyce

1

7

sołectwo Redło

1

8

sołectwo Kikorze

1

9

sołectwo Krzywice oraz sołectwo Przypólsko

z kol. Kałużna

1

10

sołectwo Redostowo

1

11

część sołectwa Kościuszki od nr 1 do nr 28

1

12

część sołectwa Kościuszki od nr 29 do końca

1

13

część sołectwa Węgorza od nr 1 do nr 48

1

14

część sołectwa Węgorza od nr 49 do końca

1

15

sołectwo Bodzęcin

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 31-10-2012 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 31-10-2012 12:16