herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XX/104/2012 z dnia 29-10-2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczenia podatku rolnego


UCHWAŁA Nr XX / 104 /2012

Rady Gminy Osina

z dnia 29 października 2012 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy

do naliczenia podatku rolnego.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M. P. z 2012 r. poz. 787), stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2013 roku do kwoty 55,00 złotych za dt.

§ 2. 1. Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi 137,50 złotych
od 1 hektara przeliczeniowego.

2. Stawka podatku rolnego dla pozostałych gruntów wynosi 275,00 złotych od 1 hektara fizycznego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 31-10-2012 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 31-10-2012 12:09