Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/102/2012 z dnia 29-10-2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości


UCHWAŁA Nr XX / 102/ 2012

Rady Gminy Osina

z dnia 29 października 2012 roku

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

  1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0, 66 zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,51 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku

publicznego od 1 m 2 powierzchni 0,22 zł,

  1. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m 2 powierzchni użytkowej 0,57 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

od 1 m 2 powierzchni użytkowej, 17,85 zł,

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

w budynkach zajętych w części na prowadzenie

działalności w świetlicach wiejskich - od 1 m2 powierzchni

użytkowej, 0,21 zł,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

siewnym od 1 m 2 powierzchni użytkowej 9,67 zł,

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu

przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające

tych świadczeń od 1 m 2 powierzchni użytkowej 4,19 zł,

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego od 1 m 2

powierzchni użytkowej 6,30 zł,

  1. Od budowli:

    1. służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 0,01 % wartości,

    2. pozostałych - 2 % ich wartości.

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/50/2011 Rady Gminy Osina z dnia 27 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 140 poz. 2620).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 31-10-2012 12:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 31-10-2012 12:04