herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Osina w sprawie podziału Gminy Osina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


Osina, dnia 9 października 2012 r.

OGŁOSZENIE

dotyczące przeprowadzenia konsultacji

projektu uchwały Rady Gminy Osina

w sprawie podziału Gminy Osina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Zgodnie z uchwałą Nr XL/233/2010 Rady Gminy Osina z dnia 9 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami

zapraszam

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Osina

do pisemnego wyrażania opinii na temat projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Osina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały w sekretariacie Urzędu Gminy Osina (od godz. 7.30 do 15.30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretarz@osina.pl
w terminie do dnia 22 października 2012 r.

Osoba do kontaktu - Emilian Pisarek - sekretarz Gminy Osina,

tel. 91 39 108 97, e-mail sekretarz@osina.pl

Wójt Gminy Osina

Krzysztof Szwedo

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 09-10-2012 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2012 11:42