Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVIII-98-12 z dnia 12 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy


Uchwała Nr XVIII / 98 / 2012

Rady Gminy Osina

z dnia 12 lipca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 134, poz. 777, Nr 187, poz. 1110, z 2012 r., poz. 567) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z Panią Anną Półgrabią, radną Rady Gminy Osina, pracownikiem firmy Drewpol Sp. z o.o. w Osinie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody

na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.

W dniu 10.07.2012 r. do Rady Gminy Osina wpłynął wniosek firmy Drewpol Sp. z o.o.
w Osinie, będącej pracodawcą radnej Rady Gminy Osina - Pani Anny Półgrabia o wydanie zgody na rozwiązanie z nią umowy o pracę. Zgodnie z wnioskiem podstawą rozwiązania stosunku pracy nie są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Również radna Anna Półgrabia nie podnosi, że przyczyną zwolnienia są zdarzenia związane
z wykonywaniem przez nią mandatu. W związku z tym rada gminy nie ma podstaw do odmówienia zgody na rozwiązanie stosunku pracy.

Podstawa prawna

wydania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Art. 25. 2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 18-07-2012 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 18-07-2012 09:34