Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVIII-95-12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r.


Uchwała Nr XVIII/95/2012

Rady Gminy Osina

z dnia 12 lipca 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281, z 2012 r.poz. 567 ) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2012 rok o kwotę 111 583,54 zł

-dział 754 rozdział 75412 § 6260 o kwotę 100 000,00 zł,

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne - dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- dotacja otrzymana z WFOŚ z przeznaczeniem na zakup fabrycznie nowego , średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń).

-dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 11 583,54 zł

( Różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki)

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy na 2012 rok o kwotę 350 000,00 zł

-dział 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę 350 000,00 zł,

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2012 r o kwotę 461 583,54 zł, z tego :

- dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 4 583,54 zł

- dział 851 rozdział 85154 § 4170 o kwotę 2 000,00 zł

- dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł

(Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe , zakup usług pozostałych - nadwyżka środków z roku poprzedniego)

-dział 754 rozdział 75412 § 6230 o kwotę 350 000,00 zł,

- dział 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę 100 000,00 zł,

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Osinie na zakup fabrycznie nowego , średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń ).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 18-07-2012 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 18-07-2012 09:18