herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XVII/94/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Gminy


Uchwała Nr XVII/ 94/2012

Rady Gminy Osina

z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Gminy.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 134, poz. 777, Nr 187, poz. 1110, z 2012 r., poz. 567) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki zwrotu kosztów przejazdu radnego pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy, w ramach podróży służbowej mającej bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, za 1 km przebiegu w wysokości stawek określonych jako maksymalne w rozporządzeniu ministra właściwego ds. transportu wydanym na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 26-06-2012 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-06-2012 12:16