herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XVII/93/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r, w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

 

 

 

Uchwała Nr XVII/ 93 / 2012

Rady Gminy Osina

z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

 

§ 1. Po zapoznaniu się:

  1. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 r.;

  2. ze sprawozdaniem finansowym Gminy za 2011 r.;

  3. z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu;

  4. z informacją o stanie mienia Gminy;

  5. ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;

  6. z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

 

Rada Gminy Osina udziela Wójtowi Gminy Osina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Arkadiusz Witkowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 26-06-2012 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 29-12-2016 07:35