herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XVII/92/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2011 r.


UCHWAŁA Nr XVII / 92/ 2012

RADY GMINY OSINA

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2011 rok

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Osina za 2011 rok.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osina za 2011 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 26-06-2012 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-06-2012 12:07