herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Załacznik do uchwały Nr XV/86/2012 anek do Planu Odnowy Miejscowości Osina


Załącznik do Uchwały Nr XV/86/2012

Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2012 r .

ANEKS do

PLANU ODNOWY

MIEJSCOWOŚCI

Osina

na lata 2010 - 2017

GMINA OSINA

0x08 graphic

Osina, marzec 2012 r.


VII. 1. Zadania przewidziane do współfinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

w latach 2010-2015 na terenie miejscowości Osina

Miejsce rankingowe zadania

Cel projektu zgodny
z działaniami PROW 2007-2013

Nazwa projektu / zakres

Instytucja koordynująca realizację

Koszt zadania

Okres realizacji

Możliwe źródła finansowania

Miejsce rankingowe zadania

Cel projektu zgodny
z działaniami PROW 2007-2013

Nazwa projektu / zakres

Instytucja koordynująca realizację

Koszt zadania

Okres realizacji

Możliwe źródła finansowania

5

„Odnowa
i rozw
ój wsi”

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Osinie

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Osinie

Zakres:

 • Przebudowa pomieszczeń

 • Wykonanie nowych pomieszczeń sanitarnych

 • Zagospodarowanie terenu przy świetlicy

Urząd Gminy Osina

420 tyś. zł

2013-2014

PROW Oś 4

Budżet gminy;

Miejsce rankingowe zadania

Cel projektu zgodny
z działaniami PROW 2007-2013

Nazwa projektu / zakres

Instytucja koordynująca realizację

Koszt zadania

Okres realizacji

Możliwe źródła finansowania

9

„Małe projekty”

Budowa placu rekreacyjnego w centrum Osiny

Zakres:

 • budowa utwardzonego placu rekreacyjnego

 • ustawienie ławek oraz elementów małej architektury

Urząd Gminy Osina, Rada Sołecka

40 tys. zł

2013

PROW Oś 4

Budżet gminy

VII. 3. Opis zadań (operacji) planowanych do realizacji w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi” PROW

3.Przebudowa świetlicy wiejskiej w Osinie

Świetlica wiejska w każdej miejscowości jest miejscem w którym mieszkańcy mogą się spotkać, porozmawiać o wspólnych problemach, zorganizować zebranie czy zabawę wiejską. Ze świetlicy najczęściej korzystają dzieci i młodzież spędzając tam wolny czas. Pomieszczenie, które kiedyś pełniło funkcję świetlicy wiejskiej w Osinie obecnie nie spełnia wymogów zarówno estetycznych jak i lokalowych i wymaga gruntownego i remontu i przebudowy oraz zmiany zagospodarowania pomieszczeń. Pomieszczenie nie spełnia swojej funkcji i mieszkańcy nie mogą z niej korzystać tak jakby chcieli. Rada sołecka oraz inne organizacje znajdujące się w Osinie muszą organizować swoje spotkania w Zespole Szkół Publicznych w Osinie, dlatego postanowiono wyremontować świetlicę wiejską w Osinie, aby mogła spełniać swoje funkcje.

Operacja wpisuje się w główne cel działania „Odnowa i rozwój wsi” obejmujące poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

Projekt będzie realizowany na działce nr 8 w miejscowości Osina i swoim zakresem obejmie:

 1. Przebudowę świetlicy wiejskiej polegający na:

 • wykonaniu niezbędnych prac budowlanych ( wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),

 • wykonaniu pomieszczenia sanitarnego z toaletą,

 • wykonaniu pomieszczenia kuchennego,

 • wykonaniu instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej,

Opis :

Budynek świetlicy jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym będący częścią budynku w którym znajduje się Urząd Gminy Osina. W ramach prac wyremontowane i przebudowane zostaną pomieszczenia.

Hol wejściowy 19,40 m2,

WC - damski 8,8 m2,

WC - męski 8,2 m2,

Szatnia - 11,40 m2,

Sala bilardowa - 37,8 m2,

Sala wielofunkcyjna duża - 133 m2,

Aneks kuchenny - 3,4 m2,

Scena - 11 m2,

Magazyn - 9,3 m2,

Garderoba - 11,30 m2,

WC - 5,6 m2,

Korytarz - 3,9 m2,

 1. Cele

 • Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania wolnego czasu.

 • Możliwość zagospodarowania czasu wolnego młodzieży - przeciwdziałanie patologiom społecznym.

 • Stworzenie warunków do prezentacji działalności twórców lokalnych, zespołów i grup artystycznych.

 • Stworzenie zaplecza do organizacji imprez artystycznych.

 • Stworzenie warunków do wzmocnienia więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania i integracji społeczności lokalnej.

 • Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez unowocześnienie budynku świetlicy.

0x01 graphic
0x01 graphic

Opracował : Michał Wiatr

Zmiana do Planu Rozwoju Miejscowości Osina

2

Plan Odnowy Miejscowości Osina

2

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 11-04-2012 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-04-2012 08:37