herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XV/84/2012 z dnia 26 marca 2012 r.w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r.


Uchwała Nr XV / 84 / 2012
Rady gminy osina

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, zm. Nr 157, poz. 1241) - Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2013 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marian Szymczak

Podstawa prawna

uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku:

Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim

_@POCZ@__@KON@_ Art. 1. _@POCZ@__@KON@_ 1. Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 11-04-2012 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-04-2012 08:32