herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XVIII/ 114/2008 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.


UCHWAŁA Nr XVIII/ 114/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 13 maja 2008 roku

w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się Panią Agnieszkę Nowacką na Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Osinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 20-05-2008 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2008 11:21