Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV-77-2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie do realizacji zadań gminy w zakresie pracy z rodziną


Uchwała Nr XIV / 77/ 2012

Rady Gminy Osina

z dnia 5 marca 2012 r.

w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie

do realizacji zadań gminy w zakresie pracy z rodziną.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie do realizacji zadań gminy
w zakresie pracy z rodziną, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r .

Przewodniczący Rady Gminy Osina

Arkadiusz Witkowski

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Osina w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie do realizacji zadań gminy w zakresie pracy z rodziną.

W dniu 9 czerwca 2011 r. uchwalono ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887), która nałożyła nowe obowiązki na administrację publiczną. Ustawa ta określa zasady i formy wspierania rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi oraz reguły stosowania pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. ustawą, jeżeli rodzina ma trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych, obowiązkiem gminy jest zapewnienie jej wsparcia.

Wspieranie rodziny może być prowadzone w formie:

a) pracy z rodziną (konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, terapia, mediacje, usługi opiekuńcze, pomoc prawna, wsparcie asystenta rodzinnego);

b) pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci poprzez placówkę wsparcia dziennego oraz rodzinę wspierającą.

Szczegółowe zasady wspierania rodziny każda gmina określi w 3-letnim gminnym programie wspierania rodziny.

Z przepisu art. 10 ust. 1 przedmiotowej ustawy wynika, że pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania. Niniejszą uchwałą do realizacji zadania, o którym mowa powyżej wyznacza się Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za konieczne i uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 16-03-2012 10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2012 10:31