Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV-74-2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 rok


Uchwała Nr XIV / 74 /2012

Rady Gminy Osina

z dnia 05 marca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241 ; z 2010 r. Nr 28,poz. 142, Nr 28, poz, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2012 rok w ramach porozumień z jst o
kwotę 99 375,00 zł

- dział 853 rozdział 85395 § 2327 o kwotę 93 849,76 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 2329 o kwotę 5 525,24 zł.

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2012 r. o kwotę 99 375,00 zł, z tego :

- dział 853 rozdział 85395 § 3119 o kwotę 132,99 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 3117 o kwotę 2 258,91 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4019 o kwotę 1 141,88 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4017 o kwotę 19 395,64 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4049 o kwotę 103,81 zł ,

- dział 853 rozdział 85395 § 4047 o kwotę 1 763,24 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4119 o kwotę 282,15 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4117 o kwotę 4 792,50 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4129 o kwotę 48,41 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4127 o kwotę 822,37 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4179 o kwotę 2 079,44 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4177 o kwotę 35 320,56 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4219 o kwotę 549,88 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4217 o kwotę 9 340,02 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę 1 153,32 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4307 o kwotę 19 589,88 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4419 o kwotę 33,36 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4417 o kwotę 566,64 zł,

(Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej-pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, , składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy , wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 16-03-2012 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2012 10:25