Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIII-72-2012 r. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzonych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Gminy Osina


UCHWAŁA Nr XIII / 72/ 2012

RADY GMINY OSINA

z dnia 17 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Gminy Osina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.), Rada Gminy Osina chwala, co następuje:

§ 1.

  1. Na wniosek Wójta Gminy Osina uchwala się ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Gminy Osina:

  1. cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług - 3,17 zł/m3 netto plus należny podatek VAT 8% = 3,42 zł/m3 brutto,

  2. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody - 10,44 zł/odbiorcę/m-c netto plus należny podatek VAT 8% = 11,28 zł/odbiorcę/m-c brutto,

  3. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie odczytu zużycia wody, którym przedsiębiorstwo świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków, określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego - 12,66 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 13,67 zł/odbiorcę/m-c brutto,

  4. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach w budynkach wielolokalowych - 3,63 zł /odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 3,92 zł/odbiorcę/m-c brutto.

  1. Ceny i stawki opłat, o których mowa w ust. 1 obowiązują od dnia 1 lutego 2012 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 20-01-2012 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 20-01-2012 09:42