Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIII-71-2012 r. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie gminy Osina 2012 rok


Uchwała Nr XIII/71/2012

Rady Gminy Osina

z dnia 17 stycznia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz 675, z 2011 r. Nr 21,poz.113) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się własne dochody budżetowe Gminy na 2012 rok o kwotę 63 000,00 zł

-dział 010 rozdział 01010 § 0830 o kwotę 60 000,00zł,

(Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wpływy z usług )

- dział 756 rozdział 75615 § 0320 o kwotę 2 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75615 § 0330 o kwotę 1 000,00 zł

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -- wpływy z podatku rolnego , leśnego )

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy na 2012 rok o kwotę 63 000,00 zł

-dział 010 rozdział 01010 § 4300 o kwotę 50 000,00 zł,

-dział 010 rozdział 01010 § 4260 o kwotę 10 000,00 zł,

(Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zakup usług pozostałych oraz zakup energii)

- dział 700 rozdział 70005 § 4500 o kwotę 3 000,00 zł,

(Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 20-01-2012 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 20-01-2012 09:40