herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XI/59/2011 Rady Gminy Osina z dnia 08 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r.


 • Uchwała Nr XI/59/2011

 • Rady Gminy Osina

 • z dnia 08 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2012-2024.

  • Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

 • § 1. W uchwale Nr III/9/2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2012-2024 wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

 2. załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

 3. załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 • § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 • § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r..

 • Przewodniczący Rady Gminy

 • Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 03-01-2012 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2012 12:14