herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XII-69-11 z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach


 

UCHWAŁA Nr XII / 69 / 2011

Rady Gminy Osina

z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach.

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, Nr 220, poz. 1419, z 2009 r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawieranie przez Wójta Gminy Osina porozumień z innymi gminami na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie tych gmin.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 02-01-2012 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 03-01-2012 09:13