Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII-67-11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały oraz zmian w budżecie gminy na 2011 r


Uchwała Nr XII/67/2011

Rady Gminy Osina

z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz 675, z 2011 r. Nr 21,poz.113) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2011 rok w ramach porozumień z jst
o kwotę 50 000,49 zł

-dział 853 rozdział 85395 § 2329 o kwotę 0,49 zł,

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu)

- dział 600 rozdział 60014 § 2320 o kwotę 50 000,00 zł,

(Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwestycji w zakresie budowy chodnika w miejscowości Osina od posesji nr 29a do posesji nr 29 i w pasie drogi powiatowej nr 747Z).

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetowe gminy na 2011 rok w ramach porozumień z jst o kwotę 0,49 zł

- dział 853 rozdział 85395 § 2327 o kwotę 0,49 zł,

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu)

§ 3. Zwiększa się własne dochody budżetowe gminy na 2011 rok o kwotę 202 000,00 zł

- dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę 77 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75615 § 0320 o kwotę 19 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -- wpływy z podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości )

- dział 756 rozdział 75616 § 0320 o kwotę 27 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę 9 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych).

- dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę70 000,00 zł,

(Różne rozliczenia -różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki)

§ 4. Zmniejsza się własne dochody budżetowe gminy na 2011 rok o kwotę 202 000,00 zł

- dział 756 rozdział 75615 § 0330 o kwotę 15 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75615 § 0340 o kwotę 3 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -- wpływy z podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych )

- dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę 100 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatku od nieruchomości).

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 45 000,00 zł,

(Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości).

- dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 35 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych).

- dział 020 rozdział 02095 § 0750 o kwotę 4 000,00 zł,

(Leśnictwo - pozostała działalność - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze).

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy na 2011 rok w ramach porozumień z jst

o kwotę 50 000,00 zł

- dział 600 rozdział 60014 § 6050 o kwotę 50 000,00 zł,

(Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwestycji w zakresie budowy chodnika w miejscowości Osina od posesji nr 29a do posesji nr 29i w pasie drogi powiatowej nr 747Z).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 02-01-2012 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 02-01-2012 14:18