herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XI/66/2011 Rady Gminy Osina z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny.


 

UCHWAŁA Nr XI/66/2011

Rady Gminy Osina

z dnia 8 grudnia 2011 roku

 

w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji

na podatki od nieruchomości, rolny i leśny.

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z 2003 r. Nr 216 poz.1826, z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825 i z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Określa się wzór:

 1. deklaracji na podatek od nieruchomości DN - 1 - stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

 2. informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN - 1 - stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

 3. załącznika do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach ZN - 1 / A - stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

 4. załącznika do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych ZN - 1 / B - stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

 

§ 2. Ustala się wzór:

 1. deklaracji na podatek rolny - DR - 1 - stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;

 2. informacji w sprawie podatku rolnego IR - 1 - stanowiący załącznik nr 6 do uchwały;

 3. załącznika do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach rolnych ZR - 1 / A - stanowiący załącznik nr 7 do uchwały;

 4. załącznika do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych ZR - 1 / B - stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

 

§ 3. Ustala się wzór:

 1. deklaracji na podatek leśny DL - 1 - stanowiący załącznik nr 9 do uchwały;

 2. informacji w sprawie podatku leśnego IL - 1 - stanowiący załącznik nr 10 do uchwały;

 3. załącznika do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych ZL - 1 / A - stanowiący załącznik nr 11 do uchwały;

 4. załącznika do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych ZL - 1 / B - stanowiący załącznik nr 12 do uchwały.

 

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XII/70/2007 Rady Gminy Osina z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 117, poz. 2104).

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

 

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 19-12-2011 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 19-12-2011 13:30