herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr IX/49/2011 z dnia 23-09-2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Choszczno, Gryfice, Gryfino, Przelewice, Barlinek, Stepnica oraz Powiatem Pyrzyckim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej


UCHWAŁA Nr IX / 49 / 2011

RADY GMINY OSINA

z dnia 23 września 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Choszczno, Gryfice, Gryfino, Przelewice, Barlinek, Stepnica oraz Powiatem Pyrzyckim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminami: Choszczno, Gryfice, Gryfino, Przelewice, Barlinek, Stepnica oraz Powiatem Pyrzyckim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii
w trybie przetargu nieograniczonego do obiektów Gmin i Powiatów zawierających porozumienie, wskazanych w treści porozumienia, na warunkach określonych
w porozumieniu.

§ 2. Upoważnia się Gminę Gryfice do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 04-10-2011 11:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 04-10-2011 11:09