Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/47/2011 z dnia 23-09-2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 r.


Uchwała Nr IX/47/2011

Rady Gminy Osina

z dnia 23 września 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz 675, z 2011 r. Nr 21,poz.113) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2011 rok o kwotę 62 470,00 zł

- dział 754 rozdział 75412 § 2700 o kwotę 6 400,00 zł

- dział 754 rozdział 75412 § 6290 o kwotę 44 570,00 zł

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - straże pożarne - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,powiatów, samorządów województw, pozyskane

z innych źródeł ).

- dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 10 000,00 zł

(Różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe - odsetki pozostałe)

- dział 926 rozdział 92695 § 0960 o kwotę 1 500,00 zł

(Kultura fizyczna i sport - pozostała działalność - otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej)

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2011 rok o kwotę 62 470,00 zł

- dział 700 rozdział 70050 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł,

(Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami- zakup usług pozostałych)

- dział 754 rozdział 75412 § 4210 o kwotę 6 400,00 zł

- dział 754 rozdział 75412 § 6060 o kwotę 44 570,00 zł

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - straże pożarne - zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 926 rozdział 92695 § 4210 o kwotę 1 500,00 zł

( Kultura fizyczna i sport- pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 04-10-2011 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 04-10-2011 11:04