Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII-46-2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r, w sprawie bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie


U C H W A Ł A Nr VIII/46/2011

Rady Gminy Osina

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 134, poz. 777) oraz art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 z 2011 Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz.622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732 ) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe przedłużenie wydzierżawienia Andrzejowi Iwaniuk, na okres trzech lat nieruchomości gruntowej o powierzchni 7700 m? położonej w Osinie, stanowiącej działkę nr 129 - obręb Osina, z przeznaczeniem pod uprawy polowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Witkowski

Uzasadnienie

Andrzej Iwaniuk wystąpił z wnioskiem w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy której przedmiotem jest działka ewidencyjna nr 129 - obręb Osina. Dotychczas obowiązująca umowa zawarta w dniu 1 października 2008 r. wygasa 30 września 2011 r. .

Działka nr 129 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jest przeznaczona jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (ozn. w planie -5P ) a wg ewidencji gruntów PODGiK w Goleniowie sklasyfikowana jest jako - użytek R IVb. Do czasu zagospodarowania działki zgodnie z miejscowym planem nieruchomość może być wykorzystywana w celach rolniczych. Przyjęta w dniu 5 listopada 2009 r. ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych ustaw w art. 37 ust.4 stanowi, że zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata następuje w drodze przetargu a Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. W związku z powyższym, sprawa winna zostać rozstrzygnięta przez Radę Gminy w formie indywidualnej uchwały.

Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-09-2011 10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2011 10:51