Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII-45-2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego w Przypólsku


U C H W A Ł A Nr VIII/45/2011

Rady Gminy Osina

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego w Przypólsku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 53,59 m? w budynku nr 17 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Osina, położonego na działce ewidencyjnej nr 109/4 - o pow. 0,1886 ha obręb Przypólsko, gmina Osina z równoczesną sprzedażą gruntu w udziale 446/1000.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Osina dysponuje prawem własności lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 53,59 m? w budynku nr 17 wraz z pomieszczeniem przynależnym (strych) o pow. użytkowej 27,71 m? oraz pomieszczeniem gospodarczym o pow. użytkowej 26,23 m? , stanowiącego własność Gminy Osina, położonego na działce ewidencyjnej nr 109/4 - o pow. 0,1886 ha obręb Przypólsko, gmina Osina z prawem własności gruntu w udziale 446/1000.

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Działka nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, a w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej.

Inspektor

Bogusław Grodź


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-09-2011 10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2011 10:49