Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII-43-2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego


UCHWAŁA Nr VIII / 43 / 2011

Rady Gminy Osina

z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Nr 28, poz. 142 i 146, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr106 poz. 622, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139 poz. 814) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na zawieranie przez Wójta w imieniu Gminy Osina porozumień z innymi gminami dotyczących finansowania realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, a także w innych formach wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gmin zawierających porozumienie.

2. Jeżeli do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy uczęszcza uczeń będący mieszkańcem Gminy Osina, wówczas gmina Osina pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), w wysokości równej 75 % wydatków bieżących stanowiących podstawę udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia w gminie, na terenie której ma siedzibę niepubliczne przedszkole.

3. Jeżeli do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) na terenie innej gminy uczęszcza uczeń będący mieszkańcem Gminy Osina, wówczas gmina Osina pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w wysokości równej 40 % wydatków bieżących stanowiących podstawę udzielenia dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia w gminie, na terenie której ma siedzibę niepubliczna forma wychowania przedszkolnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-09-2011 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2011 10:47