herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr VIII-42-11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III-9-2010 z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011 - 2024


 • Uchwała Nr VIII/42/2011

 • Rady Gminy Osina

 • z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011-2024.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

 • § 1. W uchwale Nr III/9/2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011-2024 zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 • § 2. W uchwale Nr III/9/2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011-2024 zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 • § 3. W uchwale Nr III/9/2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011-2024 zmienia się treść załącznika Nr 3, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 • § 4. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

 • § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 • § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Przewodniczący Rady Gminy

 • Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-09-2011 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2011 10:38