Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII-41-11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Uchwała Nr VIII/ 41 / 2011

Rady Gminy Osina

z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz 675, z 2011 r. Nr 21,poz.113, Nr 106, poz. 622, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2011 rok o kwotę 31 300,00 zł

- dział 630 rozdział 63003 § 6207o kwotę 8 500,00 zł

( Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ).

- dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 8 703,92 zł

(Różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe - odsetki pozostałe)

- dział 900 rozdział 90095 § 2320 o kwotę 2 849,08 zł

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

- dział 921 rozdział 92195 § 0960 o kwotę 2 400,00zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej)

- dział 926 rozdział 92695 § 0960 o kwotę 1 000,00zł

(Kultura fizyczna i sport - pozostała działalność - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej)

- dział 921 rozdział 92109 § 6207o kwotę 7 847,00 zł

( Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ).

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2011 rok o kwotę 31 300,00 zł

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę 10 000,00 zł,

(Rolnictwo i łowiectwo -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych)

- dział 010 rozdział 01095 § 4300 o kwotę 6 900,00 zł

(Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zakup usług pozostałych).

- dział 921 rozdział 92195 § 4170 o kwotę 1 540,66 zł

- dział 921 rozdział 92195 § 4210 o kwotę 859,34 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność - wynagrodzenia bezosobowe ,zakup materiałów i wyposażenia)

- dział 926 rozdział 92695 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł

( Kultura fizyczna i sport- pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia)

-dział 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę 11 000,00 zł

( Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-09-2011 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2011 10:28