herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr VII/34/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010


Uchwała Nr VII / 34/ 2011

Rady Gminy Osina

z dnia 14 czerwca 2011 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się:

  1. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 r.;

  2. ze sprawozdaniem finansowym Gminy za 2010 r.;

  3. z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu;

  4. z informacją o stanie mienia Gminy;

  5. ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;

  6. z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

Rada Gminy Osina udziela Wójtowi Gminy Osina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 17-06-2011 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-06-2011 11:44