herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr VI/32/2011 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Goleniowskiego


UCHWAŁA Nr VI / 32 / 2011

RADY GMINY OSINA

z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Goleniowskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnai 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomoc rzeczową do kwoty 211.000 (dwieście jedenaście tysięcy) złotych dla Powiatu Goleniowskiego w formie wykonania budowy chodnika w m. Osina od posesji nr 29a do posesji nr 29i w pasie drogi powiatowej nr 0747Z na podstawie dokumentacji wykonanej przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Osina do podpisania ze Starostą Goleniowskim porozumienia określającego tryb oraz terminy udzielenia pomocy rzeczowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 24-05-2011 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2011 14:22