Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/29/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.


Uchwała Nr VI/29/2011

Rady Gminy Osina

z dnia 18 maja 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz 675, z 2011 r. Nr 21,poz.113) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2011 rok o kwotę 74 450,00 zł

-dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 16 500,00 zł,

-dział 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę 57 950,00 zł,

( Różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe - odsetki pozostałe,wpływy z różnych dochodów).

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetowe Gminy na 2011 rok w ramach porozumień z jst o
kwotę 11 041,60 zł

- dział 853 rozdział 85395 § 2327 o kwotę 10 427,69 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 2329 o kwotę 613,91 zł.

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2011 r o kwotę 111 041,60 zł, z tego :

- dział 853 rozdział 85395 § 3119 o kwotę 613,91 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 3117 o kwotę 10 427,69 zł,

(Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej-pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia społeczne).

- dział 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę 100 000,00 zł

(Kultura fizyczna i sport- pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2011 rok o kwotę 174 450,00 zł

- dział 630 rozdział 63003 § 6050 o kwotę 3 100,34 zł

- dział 630 rozdział 63003 § 6057 o kwotę 21 523,77zł

- dział 630 rozdział 63003 § 6059 o kwotę 33 325,89zł

( Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 851 rozdział 85195 § 4300 o kwotę 4 500,00 zł

(Ochrona zdrowia - pozostała działalność -zakup usług pozostałych).

- dział 900 rozdział 90095 § 6060 o kwotę 12 000,00 zł

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 921 rozdział 92109 § 6057 o kwotę 11 606,00 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 6059 o kwotę 8 788,10 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 4217 o kwotę 7 328,00 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 4219 o kwotę 5 548,46 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy , ośrodki kultury, świetlice, i kluby- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , zakup materiałów i wyposażenia)

- dział 926 rozdział 92695 § 4217 o kwotę 17 002,00 zł

- dział 926 rozdział 92695 § 4219 o kwotę 12 873,22 zł

- dział 926 rozdział 92695 § 6057 o kwotę 20 973,00 zł

- dział 926 rozdział 92695 § 6059 o kwotę 15 881,22 zł

( Kultura fizyczna i sport - pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 24-05-2011 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2011 14:13