herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XVII/106/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie.


UCHWAŁA Nr XVII/106/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 21 kwietnia 2008 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, z późń. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie na kwotę 800,00 zł (osiemset złotych).

§ 2. Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie na kwotę 7,50 zł (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy).

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/186/2005 Rady Gminy Osina z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 24-04-2008 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 11:11