Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr v-23-2011 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso


UCHWAŁA Nr V / 23/ 2011

RADY GMINY OSINA

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 , Nr 143, poz. 1199, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, Nr191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825,z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz.458, z 2010 r., Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust.12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2009 r. Nr 215, poz. 1674) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682 , Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, 245, poz. 1775, z 2008 r. Nr116, poz. 70, z 2009 r. Nr56, poz. 458,z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) w związku z art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ,Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 195, poz. 1414 Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 209, poz. 1316, Nr 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz.1652 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór:

  1. od osób fizycznych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, zwanych dalej podatkami oraz

  2. opłaty targowej

- w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów podatków i opłat określonych w § 1 wyznacza się inkasentów w osobach :

1) Krzysztof Majcher - na obszarze Sołectwa Bodzęcin,

2) Anna Jurgielaniec - na obszarze Sołectwa Węgorza,

3) Stanisław Buksiński - na obszarze sołectwa Redostowo,

4) Katarzyna Wąsik - na obszarze Sołectwa Kościuszki,

5) Hubert Buriak - na obszarze Sołectwa Kikorze,

6) Marek Pakulski - na obszarze Sołectwa Osina,

7) Arkadiusz Witkowski - na obszarze Sołectwa Krzywice,

8) Zdzisław Szurgot - na obszarze Sołectwa Węgorzyce,

9) Urszula Kasicka - na obszarze Sołectwa Przypólsko,

10) Piotr Wawreńczuk - na obszarze Sołectwa Redło.

§ 3. 1. Pobrane kwoty podatków inkasent wpłaca na rachunek Urzędu Gminy Osina, po wcześniejszym rozliczeniu i wskazaniu numeru rachunku przez pracownika Urzędu Gminy Osina właściwego do spraw podatków w terminach:

  1. do 16 marca - za podatki, których termin płatności upływa 15 marca danego roku,

  2. do 16 maja - za podatki, których termin płatności upływa 15 maja danego roku,

  3. do 16 września - za podatki, których termin płatności upływa 15 września danego roku,

  4. do 16 listopada - za podatki, których termin płatności upływa 15 listopada danego roku.

2. Pobrane kwoty opłat inkasent wpłaca na rachunek Urzędu Gminy Osina, po wcześniejszym rozliczeniu i wskazaniu numeru rachunku przez pracownika Urzędu Gminy Osina właściwego do spraw podatków w terminie 7 dni od dnia poboru opłaty.

3. Jeżeli dzień rozliczenia i wpłaty podatków i opłat jest dniem wolnym od pracy, to wpłat bądź rozliczenia należy dokonać w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy.

§ 4. 1. Inkasentowi za pobrane podatki i opłaty przysługuje wynagrodzenie w wysokości 12 % zainkasowanych kwot.

2. Wypłata prowizji dla Inkasenta nastąpi:

1) za pobrane podatki w terminach: za I ratę do 15 kwietnia, za II ratę do 15 czerwca, za III ratę do 15 października, za IV ratę do 15 grudnia roku podatkowego,

2) za pobrane opłaty w terminie najbliższej wypłaty prowizji za pobrane podatki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. W uchwale Nr X/73/2003 Rady Gminy Osina z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie określenia stawki opłaty targowej uchyla się § 3.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVI/95/2008 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 04-04-2011 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2011 13:01