Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V-22-2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Osina na 2011 rok


Uchwała Nr V/22/2011

Rady Gminy Osina

z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz 675, z 2011 r. Nr 21,poz.113) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Gminy na 2011 rok o kwotę 11 323,00 zł

- dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 11 323,00 zł

( Różne rozliczenia finansowe- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego).

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy na 2011 rok o kwotę 11 323,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4140 o kwotę 6 000,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 2 000,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 2 000,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 1 323,00 zł

( Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,składki na ubezpieczenia społeczne ,zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych).

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy na 2011 r o kwotę 200 000,00 zł

- dział 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę 90 000,00zł

(Działalność usługowa -plany zagospodarowania przestrzennego - zakup usług pozostałych)

- 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę 80 000,00 zł

(Kultura fizyczna - obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

- 921 rozdział 92195 § 4270 o kwotę 30 000,00 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , domy i ośrodki kultury , świetlice ,kluby - zakup usług remontowych)

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2011 r o kwotę 200 000,00 zł

- dział 801 rozdział 80195 § 6050 o kwotę 50 000,00 zł

( Oświata i wychowanie - pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

- 921 rozdział 92195 § 4210 o kwotę 10 000,00 zł

- 921 rozdział 92195 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł

- 921 rozdział 92195 § 6050 o kwotę 20 000,00 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , domy i ośrodki kultury , świetlice ,kluby - zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

- 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę 100 000,00 zł

( Ochrona przeciwpożarowa - straże pożarne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

- dział 900 rozdział 90095 § 4010 o kwotę 8 500,00 zł

- dział 900 rozdział 90095 § 4110 o kwotę 1 200,00 zł

- dział 900 rozdział 90095 § 4120 o kwotę 300,00 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność -wynagrodzenia osobowe ,składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na fundusz pracy).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 04-04-2011 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2011 12:59