herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XVII/ 103/2008 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Osina


UCHWAŁA Nr XVII/ 103/2008

RADY GMINY OSINA

z dnia 21 kwietnia 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Osina .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162,poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) uchwala się , co następuje :

§ 1 Na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej i Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Rada Gminy Osina

u d z i e l a

WÓJTOWI GMINY ABSOLUTORIUM za 2007 rok .

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 24-04-2008 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Mitłosz 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 11:05