Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV/15/2011 z dnia 2 lutego 2011 r o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości


UCHWAŁA Nr IV/ 15 /2011

Rady Gminy Osina

z dnia 2 lutego 2011 roku

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/66/2007 Rady Gminy Osina z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 117, poz. 2101) § 1 pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,84 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Uzasadnienie

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2010 r. Nr 225, poz. 1461 została opublikowana zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, powodująca konieczność dokonania zmian uchwał w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 r.

Nowelizację wprowadzono na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225, poz. 1461), na mocy której - począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. - art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych otrzymuje brzmienie:

"d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 od 1 m2 powierzchni użytkowej."

Zmiana dotyczy rodzaju budynków lub ich części wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych - objętych preferencyjną stawką podatku od nieruchomości. W poprzednim stanie prawnym (obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.) przepis ten brzmiał:

"d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych".

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Podstawa prawna

USTAWA

z dnia 24 września 2010 r.

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz. U. nr 225, poz. 1461)

(Dz. U. z dnia 30 listopada 2010 r.)

Art. 1. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-02-2011 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2011 12:28