Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.


Uchwała Nr III/13/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241, z 2010 poz.28 ,Nr 142
i 146 , Nr 106, poz.675 ) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/188//2009 z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2010 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 54 z dnia 21 stycznia 2010r) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2010 rok o kwotę 11 000,00 zł

-dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 11 000,00 zł,

(Różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe - odsetki pozostałe).

§ 2. Zwiększa się własne wydatki budżetowe Gminy o kwotę 11 000,00 zł, z tego:

- dział 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę 11 000,00 zł

(Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

ZARZĄDZENIE 4/2010

Wójta Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr III/13/2010 z dnia

30 grudnia 2010 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r.z późn.zm) zarządzam:

§ 1.Ustala się układ wykonawczy do uchwały Nr III/4/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.
Rady Gminy Osina , zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Krzysztof Szwedo

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 4/2010

Wójta Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2010 r.

GMINA

Dział

Rozdział

§

Dochody

Wydatki

zwiększenia

zmniejszenia

Zwiększenia

zmniejszenia

w złotych

1

2

3

4

5

6

7

758

75814

0920

11 000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

§

Dochody

Wydatki

zwiększenia

zmniejszenia

Zwiększenia

zmniejszenia

w złotych

1

2

3

4

5

6

7

854

85415

3240

11 000,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 10-01-2011 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2011 14:29