herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr III/12/2010 r. Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.


Uchwała Nr III/12/2010/

Rady Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

Na podstawie art. 263 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

( Dz. U.z 2009 Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) uchwala się ,co następuje:

§ 1.1 Ustala się wykaz wydatków na kwotę ogółem 57 949,19 zł , których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 , stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Ustala się ostateczny termin wykonania wydatków, które nie wygasają w 2010 roku z upływem roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan finansowy wydatków , o których mowa w § 1 ust.1, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych , stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2 Środki finansowe niewykorzystane w określonym w załączniku Nr 1 terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu Gminy w 2010 r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/12/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2010 r.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostateczny

Lp.

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota (w zł)

termin wy-

 

 

 

 

korzystania

 

 

 

 

 

 

środków

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

 

 

 

 

 

1.

630

63003

6057

Doposażenie miejsca postojowego przy szlaku rowerowym „ Równina Nowogardzka „ na dz. Nr 56 obręb Bodzęcin

5 889,33

 30-04-2011 r

6059

7 897,54

2.

630

63003

6057

6059

Doposażenie miejsca postojowego przy szlaku rowerowym „ Równina Nowogardzka „ na dz. Nr 189/1 obręb Osina

10 255,09

13 626,23

 30-04-2011 r.

3.

630

63003

6050

Doposażenie miejsc postojowych w m. Osina i Bodzęcin

20 281,81

30-04-2011 r.

Razem wydatki majątkowe

57 949,19

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 10-01-2011 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2011 14:26