herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XLII / 241 /2010 Rady Gminy Osina z dnia 22 października 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów.


UCHWAŁA Nr XLII / 241 /2010

Rady Gminy Osina

z dnia 22 października 2010 roku

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów.

Na podstawie art18a oraz art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/69/2007 Rady Gminy Osina z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 117, poz. 2103) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 110 zł od każdego psa posiadanego przez osobę fizyczną”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 08-11-2010 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2010 13:48