herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XLII / 240 /2010 Rady Gminy Osina z dnia22 października 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA Nr XLII / 240 /2010

Rady Gminy Osina

z dnia22 października 2010 roku

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/66/2007 Rady Gminy Osina z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 117, poz. 2101) § 1 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,15 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 08-11-2010 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2010 13:47