Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVIII / 223 / 2010 RADY GMINY OSINA z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Krzywice na lata 2010 ? 2017?


U C H W A Ł A Nr XXXVIII / 223 / 2010

RADY GMINY OSINA

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Krzywice na lata 2010 - 2017”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,Nr 28, poz. 142 i 146) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Krzywice na lata 2010-

2017”, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr ……/……/2010

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Krzywice

na lata 2010 - 2017”

Plan odnowy miejscowości jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosków składanych w celu uzyskania dofinansowania z działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Struktura i zakres planu odnowy miejscowości określone są w § 10, pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220 z póź. zm.)

Krzysztof Szwedo

Inspektor ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 05-07-2010 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2010 13:57