Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVII/218/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego


Uchwała Nr XXXVII/218/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego
deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 167, poz.1759; z 2003 roku Nr 80, poz.717,Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203,Nr 214, poz.1806; z 2005roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458) oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. 1Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2 313 034,00 zł
na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w związku z realizacją zadania pn. ” Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową
oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina , Kikorze Kościuszki na pokrycie
wkładu własnego .

2. Uruchamianie transz kredytu zgodnie z harmonogramem kredytu:
- w 2010 roku - I transza w kwocie 1 359 044,00 zł,
- w 2011 roku - II transza w kwocie 953 990,00 zł.

§ 2.Spłata kredytu będzie następować w latach 2010 - 2024.

§ 3. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco złożony wraz z
deklaracją wekslową.

§ 4. Zobowiązania finansowe Gminy z tytułu kredytu zostaną pokryte z następujących źródeł:

1) podatków, opłat i innych wpływów stanowiących dochody Gminy;

2) udziału we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa;

3) dochodów z majątku Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 05-07-2010 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2010 13:48