Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVII/217/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


Uchwała Nr XXXVII/217/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 167, poz.1759; z 2003 roku Nr 80, poz.717,Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203,Nr 214, poz.1806; z 2005roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458) oraz art.89 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1.1.Postanawia się zaciągnąć pożyczkę do kwoty 3 691 328 ,00 zł z Banku Gospodarstwa

Krajowego ,ze środków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie z działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z
realizacją zadania pn.” Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni
ścieków w m. Osina - etap I Osina , Kikorze Kościuszki realizowanej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

2. Uruchamianie transz pożyczki zgodnie z harmonogramem pożyczki:
- w 2010 roku - I transza w kwocie 2 168 191,00 zł,
- w 2011 roku - II transza w kwocie 1 523 137,00 zł.

§ 2. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki dokonywana będzie ze środków otrzymanych
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencji Płatniczej) stanowiących
nie więcej niż 75 % kosztów kwalifikowanych projektu, zgodnie z umową o
dofinansowanie Nr 00020-6921- UM600039/09 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

§ 3. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco złożony wraz z
deklaracją wekslową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 05-07-2010 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2010 13:46