Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVII/216/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków


Uchwała Nr XXXVII/216/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków

Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. 2004 r. Nr 102, poz .1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, zm. 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, zm. 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 218 zm. 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1111 Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241zm. 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz podstawie art. 216 ust. 2, pkt. 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 Dz. U. Nr 28 poz. 146) Rada Gminy Osina uchwala co następuje:

§ 1.Udziela się z budżetu Gminy Osina bezzwrotnej pomocy finansowej Gminie
Wilków , powiat opolski ,woj. lubelskie z przeznaczeniem na usuwanie skutków
powodzi , jaka miała miejsce w maju i w czerwcu 2010r.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze
środków budżetu na 2010 rok, w wysokości 20.000 ,00 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady
rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Osina a Gminą
Wilków.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Osina do zawarcia umowy .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 05-07-2010 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2010 13:45