herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXXIV/206/2010 RADY GMINY OSINA z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie skargi na działanie administracyjne Wójta.


UCHWAŁA Nr XXXIV / 206/ 2010

RADY GMINY OSINA

z dnia 15 lutego 2010 roku

 

w sprawie skargi na działanie administracyjne Wójta.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje :

 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani Danuty Niedźwieckiej zam. Redło 48, na działanie Wójta przesłanej pismem NK.3.AZ.0551/552/09 z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, dotyczącej doprowadzenia sieci wodociągowej Rada Gminy Osina uznaje skargę za bezzasadną.

 

2. Uzasadnienie stanowiska Rady zawarte jest w załączniku do uchwały.

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnioskodawcy
o sposobie załatwienie skargi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/ 206/2010

Rady Gminy Osina z dnia 15 lutego 2010 roku

w sprawie skargi na działanie administracyjne Wójta.

 

 

 

Uzasadnienie :

 

 

W dniu 23 grudnia 2009 roku z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie do Rady Gminy Osina została przekazana skarga Pani Danuty Niedźwieckiej zam. Redło 48, 72-221 Osina w sprawie doprowadzenia sieci wodociągowej na kolonię Redło.

W dniu 24 listopada 2009 roku Pani Niedźwiecka Danuta zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy Osina o włączenie Jej nieruchomości do budowanej na kolonię Redło sieci wodociągowej.

Na złożone podanie Skarżąca uzyskała osobiście odpowiedź od Wójta, który wyjaśnił, że wodociąg na kolonię Redło budowany jest z budżetu gminy ze środków własnych. Inwestycja została zaplanowana do realizacji w 2009 roku zgodnie z przygotowaną dokumentacją i zabezpieczonymi środkami finansowymi w budżecie. Natomiast pojedynczy budynek, w którym mieszka Pani Niedźwiecka nie został ujęty w planie inwestycyjnym na 2009 rok, gdyż przedsięwzięcie to jest ekonomicznie nieuzasadnione. Brak jest perspektyw na zabudowę tamtego terenu.

W związku z tym Rada Gminy stwierdza, że Skarżąca uzyskała wyczerpującą informację.

Ponadto ustalono, że posesja Pani Niedźwieckiej znajduje się w odległości 950 metrów od wykonywanej inwestycji i wyszacowane koszty wybudowania sieci wodociągowej o takiej długości to koszt około 150 tysięcy złotych i faktycznie przedsięwzięcie to ekonomicznie jest nieuzasadnione. Na terenie gminy Osina wiele jest pojedynczych zagród bez zwodociągowania i w najbliższym czasie nie planuje się doprowadzenia sieci wodociągowej do pojedynczych posesji.

Rada Gminy Osina uznaje więc, że działanie Wójta jest prawidłowe.

Jeżeli w przyszłości na tym terenie znajdą się inwestorzy i będą budować budynki mieszkalne lub gospodarskie, wówczas Gmina uwzględni to w planach inwestycyjnych .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 22-02-2010 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 22-02-2010 11:05