herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXXIV/204/2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Osinie.


UCHWAŁA Nr XXXIV/204/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 15 lutego 2010 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości w Osinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) uchwala się , co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż działek przeznaczonych pod ogrody działkowe

położonych w obrębie ewidencyjnym Osina :

  • nr 200/22 o pow. 279 m2

  • nr 200/28 o pow. 364 m2

  • nr 200/29 o pow. 334 m2

  • nr 200/30 o pow. 315 m2

  • nr 200/33 o pow. 345 m2

  • nr 200/34 o pow. 517 m2

  • nr 201/8 o pow. 408 m2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 22-02-2010 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2010 11:02