herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXXIV/200/2010 RADY GMINY OSINA z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Społecznych Rady Gminy.


UCHWAŁA Nr XXXIV/200/2010

RADY GMINY OSINA

z dnia 15 lutego 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Społecznych Rady Gminy.

Na podstawie art. 21ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241) oraz § 43 ust. 2 Statutu Gminy Osina - uchwała Nr VI/46/2003 z dnia 28 maja 2003 r.(Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 56, poz. 1001, z dnia 11 lipca 2003 r.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Ze składu osobowego Komisji do Spraw Społecznych powołanej uchwałą Nr I/4/2006 Rady Gminy Osina z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia składów osobowych oraz określenia przedmiotu ich działania na Przewodniczącego Komisji do Spraw Społecznych wybiera się Radnego Bogdana Banasiewicza.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 22-02-2010 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2010 10:48