herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXIII/199/2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 rokuw sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009


 

 

 

Uchwała Nr XXXIII/199/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

 

w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

 

Na podstawie art. 191 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

( Dz. U.z 2005 Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.) uchwala się ,co następuje:

 

§ 1.1 Ustala się wykaz wydatków na kwotę ogółem 250 000,00 zł , których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 , stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Ustala się ostateczny termin wykonania wydatków, które nie wygasają w 2009 roku z upływem roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan finansowy wydatków , o których mowa w § 1 ust.1, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych , stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2 Środki finansowe niewykorzystane w określonym w załączniku Nr 1 terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu Gminy w 2010 r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/199/2009

 

 

 

 

Rady Gminy Osina

 

 

 

 

 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2009r.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostateczny

Lp.

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota (w zł)

termin wy-

 

 

 

 

 

 

korzystania

 

 

 

 

 

 

środków

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

010

01010

6050

Budowa sieci wodociągowej w m. Redło

250 000,00

 31-01-2010r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem wydatki majątkowe

250 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-01-2010 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Irena Badowska 08-01-2010 12:54