herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXXIII/192/2009 RADY GMINY z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Gminy.


UCHWAŁA Nr XXXIII / 192/ 2009

RADY GMINY OSINA

z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Gminy.

Na podstawie art. 21ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984 , Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162.poz.1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167,poz.1759, z 2005 r. Nr 172 ,poz. 1441,Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327 , Nr 138,poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52,poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz § 39 Statutu Gminy Osina - uchwała Nr VI/46/2003 z dnia 28 maja 2003 r.( Dz. Urzędowy Województwa. Zachodniopomorskiego Nr 56,poz. 1001 z 11 lipca 2003 r.) Rada Gminy Osina uchwala , co następuje :

 

§ 1. Uzupełnia się skład osobowy Komisji do Spraw Społecznych powołanej uchwałą

Nr I/ 4/2006 Rady Gminy Osina z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania stałych

Komisji Rady Gminy, ustalenia składów osobowych oraz określenia przedmiotu ich działania

o radnego :

AGNIESZKA STĘPIEŃ.

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-01-2010 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Irena Badowska 08-01-2010 12:24