Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXII/190/2009 Rady Gminy Osina z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.


Uchwała Nr XXXII/190/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 07 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223, poz.1458) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/139/2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 1 poz. 47) uchwala się ,co następuje:

§ 1.Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2009 r. o kwotę 345 000,00 zł

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę 45 000,00 zł.

( Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

-dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 300 000,00 zł

(Oświata i wychowanie-szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

§ 2.Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy na 2009 r. o kwotę 345 000,00 zł

- dział 710 rozdział 71004 § 4300 kwotę o kwotę 145 000,00

( Działalność usługowa plany - zagospodarowania przestrzennego - zakup usług pozostałych).

- dział 750 rozdział 75023 § 4270 kwotę 200 000,00 zł,

( Administracja publiczna - urzędy gmin - zakup usług remontowych).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 30-12-2009 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2009 10:52