Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXII/189/2009 Rady Gminy Osina z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego określonego w uchwale budżetowej na 2010 r.


Uchwała Nr XXXII/189/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 07 grudnia 2009 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego określonego w uchwale budżetowej na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 lit . „c” ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, i Nr 167 , poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223, poz.1458 oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)uchwala się ,co następuje:

§ 1.Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000,00 zł (słownie trzy miliony zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina, Kikorze ,Kościuszki”.

§ 2. Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową .

§ 3. Spłata kredytu będzie następować z dochodów własnych Gminy w latach
2010- 2020 następująco :

- 2010 r.- karencja w spłacie kredytu

- 2011 r.- 300 000,00 zł.( słownie trzysta tysięcy zł 00/100),

- 2012 r.- 300 000,00 zł.( słownie trzysta tysięcy zł 00/100),

- 2013 r.- 300 000,00 zł.( słownie trzysta tysięcy zł 00/100),

- 2014 r.- 300 000,00 zł.( słownie trzysta tysięcy zł 00/100),

- 2015 r.- 300 000,00 zł.( słownie trzysta tysięcy zł 00/100),

- 2016 r.- 300 000,00 zł.( słownie trzysta tysięcy zł 00/100),

- 2017 r.- 300 000,00 zł.( słownie trzysta tysięcy zł 00/100),

- 2018 r.- 300 000,00 zł.( słownie trzysta tysięcy zł 00/100),

- 2019 r.- 300 000,00 zł.( słownie trzysta tysięcy zł 00/100),

- 2020 r.- 300 000,00 zł.( słownie trzysta tysięcy zł 00/100).

§ 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy Osina do wyłonienia kredytodawcy zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 30-12-2009 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2009 10:50